சங்கராய சங்கராய சங்கராய மங்களம்

0 comments
Seetarama

சங்கராய சங்கராய சங்கராய மங்களம்
சங்கரி மனோஹராய ஸாஸ்வதாய மங்களம்
கஜானனாய மங்களம் ஷடானனாய மங்களம்
ஸ்ரீவித்யாய மங்களம் ஸ்ரீதுர்காய மங்களம்
ரகுவராய மங்களம் வேணுகிருஷ்ணாய மங்களம்
சீதாராம மங்களம் ராதாகிருஷ்ண மங்களம்
சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய மங்களம்
சத்குரு சிவரத்னகிரி ராஜனுக்கு மங்களம்
சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய மங்களம்
சத்குரு ஸ்ரீஞானானந்த ஞான தேவ மங்களம்
சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய மங்களம்
சத்குரு ஸ்ரீஹரிதாஸ கிரிக்கு மங்களம்
சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய சத்குரு ஜய மங்களம்
சத்குரு ஸ்ரீஆதி சங்கர பகவத் பாதாளுக்கு ஜே

LEAVE A RESPONSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

 • கந்தர் அலங்காரம்

  0 472

  அடல் அருணைத் திருக்கோபுரத்தே அந்த வா

  View more
 • Thirunallar

  1 947

  The main deity of this temple is Dharbaranyeshwarar (Lord Shiva).  However the major attraction  o

  View more
 • Vallalar Temple,

  0 592

  Vallalar was mystic saint who lived in the 19th century. The saint experienced the Lord and the ligh

  View more
 • Cheraman Juma

  0 510

  Cheraman Juma Masjid is a 7th century mosque located in Kodungalloor,  Trissur district, Kerala. Th

  View more
 • சங்கராய சங்கராய

  0 476

  சங்கராய சங்கராய சங்கராய மங்களம் சங்

  View more

Monis Academy © Copyright 2015, All Rights Reserved

Designed By PREMIERINFO.IN