അനന്തം അജ്ഞാതം

0 comments
അനന്തം അജ്ഞാതം

അനന്തം, അജ്ഞാതം, അവര്‍ണനീയം                                                    

ഈ ലോക ഗോളം തിരിയുന്ന മാര്‍ഗം

അതിന്റെ ഏതാനുമോരിടതിരുന്നു

നോക്കുന്ന മര്‍ത്യന്‍ കഥ എന്തു കണ്ടു?

Nalappat Narayana Menon

LEAVE A RESPONSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

 • கந்தர் அலங்காரம்

  0 525

  அடல் அருணைத் திருக்கோபுரத்தே அந்த வா

  View more
 • Thirunallar

  1 1045

  The main deity of this temple is Dharbaranyeshwarar (Lord Shiva).  However the major attraction  o

  View more
 • Vallalar Temple,

  0 674

  Vallalar was mystic saint who lived in the 19th century. The saint experienced the Lord and the ligh

  View more
 • Cheraman Juma

  0 587

  Cheraman Juma Masjid is a 7th century mosque located in Kodungalloor,  Trissur district, Kerala. Th

  View more
 • சங்கராய சங்கராய

  0 529

  சங்கராய சங்கராய சங்கராய மங்களம் சங்

  View more

Monis Academy © Copyright 2015, All Rights Reserved

Designed By PREMIERINFO.IN